Predaj podielov spoločnej nehnuteľnosti 

Predaj podielov spoločnej nehnuteľnosti

Podiel bol ponúknutý na predaj 19.08.2021 telefonicky

Ponúkaný podiel na predaj:

Eštefanová Mária, rod.Talpasová, Malý Rad 96/7, Boťany, PSČ 076 43