Predaj podielov spoločnej nehnuteľnosti 

Predaj podielov spoločnej nehnuteľnosti

Oznámenie o ponuke na predaj doručené dňa 20.08.2021

Ponúkané podiely na predaj:

HALÁSZ s.r.o., Hlboká 212/29, 077 01 Kráľovský Chlmec,

Ing. Jozef Halász, Hlboká 212/29, 077 01 Kráľovský Chlmec