Vývesná tabuľa

2021

08.06.2021 - Riadne zasadnutie zhromaždenia pozemkového spoločenstva 

POZVÁNKA na 14.07.2021 o 10.00 hod. v spoločenskej sále Obecného úradu Boťany