Rozpočet

Zobrazenie:Zobraziť Zobraziť Zobraziť

Výsledok hospodárenia za rok 2015

Dňa 21.06.2016 rokovalo valné zhromaždenie PS, na ktorom bola ústne zverejnená správa o výsledku hospodárenia PS za zdaňovacie obdobie r. 2015 a stav finančných prostriedkov k 31.12.2015. Zároveň sa schválilo rozdelenie sumy 1000,00 eur zo zisku za rok 2015 medzi známych členov PS, podľa počtu hlasov známych členov PS.

Výsledok hospodárenia za rok 2016

Dňa 31.03.2017 rokovalo valné zhromaždenie PS, na ktorom bola ústne zverejnená správa o výsledku hospodárenia PS za zdaňovacie obdobie r. 2016 a stav finančných prostriedkov k 31.12.2016. Zároveň sa schválil návrh predsedu PS, aby sa zisk za rok 2016 nerozdeľoval a zostal ako nerozdelený zisk.

Výsledok hospodárenia za rok 2017

Dňa 27.04.2018 rokovalo valné zhromaždenie PS, na ktorom bola ústne zverejnená správa o výsledku hospodárenia PS za zdaňovacie obdobie r. 2017 a stav finančných prostriedkov k 31.12.2017. Zároveň sa schválil návrh predsedu PS, aby sa zisk za rok 2017 rozdelil vo výške 4000,00 Eur medzi členov PS podľa podielov a suma 841,95 Eur zostala ako nerozdelený zisk.

Výsledok hospodárenia za rok 2018

Dňa 12.02.2019 rokovalo valné zhromaždenie PS, na ktorom bola ústne zverejnená správa o výsledku hospodárenia PS za zdaňovacie obdobie r. 2018 a stav finančných prostriedkov k 31.12.2018. Zároveň sa schválil návrh predsedu PS, aby sa zisk za rok 2018 rozdelil vo výške 3000,00 Eur medzi členov PS podľa podielov členov a suma 1024,08 Eur zostala ako nerozdelený zisk.

Výsledok hospodárenia za rok 2019

Dňa 22.07.2020 rokovalo valné zhromaždenie PS, na ktorom bola ústne zverejnená správa o výsledku hospodárenia PS za zdaňovacie obdobie r. 2019 a stav finančných prostriedkov k 31.12.2019. Zároveň sa schválil návrh predsedu PS, aby sa zisk za rok 2019 rozdelil vo výške 3472,53 Eur medzi členov PS podľa podielov a suma 0,10 Eur zostala ako nerozdelený zisk.