Vývesná tabuľa

2021

20.08.2021 - Predaj podielov spoločnej nehnuteľnosti

Predaj podielov spoločnej nehnuteľnosti

20.08.2021 - Predaj podielov spoločnej nehnuteľnosti

Predaj podielov spoločnej nehnuteľnosti

11.08.2021 - Predaj podielov spoločnej nehnuteľnosti

Predaj podielov spoločnej nehnuteľnosti