Stanovy

Stanovy zatiaľ neboli prijaté vzhľadom na to, že zmluva o pozemkovom spoločenstve obsahuje všetky podstatné údaje stanovené zákonom číslo 97/2013 Z.z. v neskoršom znení.