Orgány spoločnosti

Zobrazenie:Zobraziť Zobraziť Zobraziť

Členovia výboru

1/ Ing. Jozef Halász - predseda výboru spoločenstva

2/ Jaroslav Varga - poverený člen výboru PS zastupujúci predsedu počas jeho neprítomnosti 

3/ Tibor Beca - člen výboru

4/ Ferdinand Kočiš - náhradník na člena do výboru PS

5/ JUDr. Martina Dujčíková - náhradník na člena do výboru PS

 

OZNAM: Členovia výboru Pozemkové spoločenstvo, urbárska spoločnosť Boťany boli zvolení na zhromaždení spoločenstva dňa 22.07.2020, predseda a poverený člen výboru boli zvolení na zasadnutí výboru dňa 22.07.2020.

Členovia dozornej rady

1/ Norbert Beca - predseda dozornej rady spoločenstva

2/ Anita Becová - člen dozornej rady

3/ MVDr. Diana Halászová - člen dozornej rady

4/ Kinga Juhászová (nečlen PS) - náhradník na člena dozornej rady

 

OZNAM: Členovia dozornej rady Pozemkové spoločenstvo, urbárska spoločnosť Boťaby boli zvolení na zhromaždení spoločenstva dňa 22.07.2020, predseda dozornej rady bol zvolený na zasadnutí dozornej rady dňa 22.07.2020.