Orgány spoločnosti

Zobrazenie:Zobraziť Zobraziť Zobraziť

Členovia výboru

23.07.2020

1/ Ing. Jozef Halász - predseda výboru spoločenstva 2/ Jaroslav Varga - poverený člen výboru PS zastupujúci predsedu počas jeho neprítomnosti  3/ Tibor Beca - člen výboru 4/ Ferdinand Kočiš - náhradník na člena do výboru PS 5/ JUDr. Martina Dujčíková - náhradník na člena do výboru PS   OZNAM: Členovia výboru Pozemkové s...Viac

Členovia dozornej rady

23.07.2020

1/ Norbert Beca - predseda dozornej rady spoločenstva 2/ Anita Becová - člen dozornej rady 3/ MVDr. Diana Halászová - člen dozornej rady 4/ Kinga Juhászová (nečlen PS) - náhradník na člena dozornej rady   OZNAM: Členovia dozornej rady Pozemkové spoločenstvo, urbárska spoločnosť Boťaby boli zvolení na zhromaždení spoločenstva...Viac