Rokovania orgánov

Zobrazenie:Zobraziť Zobraziť Zobraziť

zhromaždenie

Dňa 18.05.2015 rokovalo zhromaždenie urbariátu na ktorom sa schválila zmluva o pozemkovom spoločenstve v znení ako je zverejnené na tejto webovej stránke. Zároveň boli zvolení noví členovia výboru a

rokovanie výboru

Dňa 18.05.2015 rokoval výbor na ktorom zvolili za predsedu Ing. Jozefa Halásza a za povereného člena bola zvolená Beáta Gyüreová.

rokovanie dozornej rady

Dňa 19.05.2015 rokovala dozorná rada, ktorá si zvolila za predsedu dozornej rady Norberta Becu.

Rokovanie VZ

Dňa 21.06.2016 rokovalo valné zhromaždenie urbariátu na ktorom sa schválila ročná účtovná závierka pozemkového spoločenstva za rok 2015.

Rokovania VZ 31.03.2017

Dňa 31.03.2017 rokovalo valné zhromaždenie (ďalej len "VZ") Pozemkové spoločenstvo, urbárska spoločnosť Boťany, na ktorom VZ prijalo uznesenia v tomto znení: - VZ PS Boťany schvaľuje Program rokovania na VZ

Rokovanie VZ 27.04.2018

Dňa 27.04.2018 rokovalo valné zhromaždenie (ďalej len "VZ") Pozemkové spoločenstvo, urbárska spoločnosť Boťany, na ktorom VZ prijalo uznesenia v tomto znení: - VZ PS Boťany schvaľuje Program rokovania na VZ dňa 27.04.2018

Rokovanie VZ 12.02.2019

Dňa 12.02.2019 rokovalo valné zhromaždenie (ďalej len "VZ") Pozemkové spoločenstvo, urbárska spoločnosť Boťany, na ktorom VZ prijalo uznesenia v tomto znení: - VZ PS Boťany schvaľuje Program rokovania na VZ dňa 12.02.2019

Rokovanie VZ 30.04.2019

Dňa 30.04.2019 rokovalo valné zhromaždenie (ďalej len "VZ") Pozemkové spoločenstvo, urbárska spoločnosť Boťany, na ktorom VZ prijalo uznesenia v tomto znení: - VZ PS Boťany schvaľuje Program rokovania na VZ dňa 30.04.2019

Rokovanie VZ 22.07.2020

Dňa 22.07.2020 rokovalo valné zhromaždenie (ďalej len "VZ") Pozemkové spoločenstvo, urbárska spoločnosť Boťany, na ktorom VZ prijalo uznesenia v tomto znení: - VZ PS Boťany schvaľuje za predsedajúceho zhromaždenia Ing. Jozefa Halásza, -