Predaj podielov spoločnej nehnuteľnosti 

Predaj podielov spoločnej nehnuteľnosti

Oznámenie o ponuke na predaj doručené 17.03.2021.

Ponúkané podiely na predaj:

Csicseriová Priška (Piroska), rod. Csicseriová, Hlavná 126/7, 076 43 Boťany