Predaj podielov spoločnej nehnuteľnosti 

Predaj podielov spoločnej nehnuteľnosti

Oznámenie o ponuke na predaj doručené 29.7.2021

Ponúkané podiely na predaj:

Bc. Zuzana Kunová, Dolná 77/44, 076 83 Svätuše

Mgr. Eva Birkeová, Čopská 46/20, 076 43 Čierna